TONDACH® természetesen szép és hosszú élettartamú tetők!

2015. május 27. - Részvényesi határozat MÁSODIK KÖZZÉTÉTELE

A Győri Törvényszék Cégbírósága által 08-10-001776 szám alatt, TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. cégnéven cégjegyzékbe bejegyzett 9300 Csorna, Cserépgyári u.1. alatti székhelyű, egyszemélyes részvénytársaság /továbbiakban mint "Társaság"/ Igazgatósága a 2006. évi IV. tv. 256. § (2) bekezdés, illetőleg a Ptk. 3:312. § (1) valamint a 2006. évi V. tv. 21/A § alapján a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott honlapján ezúton közzéteszi a következő hirdetményt:

„ A Társaság egyedüli részvényese ( továbbiakban mint Alapító) 1/2015 ( 03.26.) szám alatt, 2015. március 26. napján meghozott határozatával elrendelte a döntése idején a Gt. hatálya alatt állt Társaság jegyzett alaptőkéjének 6.500.000.000.-Ft-tal azaz Hatmilliárd-ötszázmillió Forinttal történő leszállítását, a Gt. 245.§(1)-(2) bek. rendelkezései végrehajtására, a jegyzett tőke-hiány rendezésére.

Az alaptőke-leszállításának a végrehajtása a nyomdai úton előállított részvények darabszámának a csökkentésével,

  • 1 db 30.000 darabos, darabonként 10.000.-Ft névértékű, 300.000.000.-Ft összevont névértékű, A518356-A548355 sorozatszámú és sorszámú,
  • 2 db 100.000 darabos, darabonként 10.000.-Ft névértékű, 1.000.000.000.-Ft összevont névértékű, A548356-A648355 és A 648356-A748355 sorozatszámú és sorszámú,
  • 1 db 70.000 darabos, darabonként 10.000.-Ft névértékű, 700.000.000.-Ft összevont névértékű, A748356-A818355 sorozatszámú és sorszámú,
  • 3 db 100.000 darabos, darabonként 10.000.-Ft névértékű,1.000.000.000.-Ft összevont névértékű, A818356-A918355, A918356-A1018355 és A 1018356-A1118355 sorozatszámú és sorszámú,
  • 1 db 50.000 darabos, darabonként 10.000.-Ft névértékű, 500.000.000.-Ft összevont névértékű, A1118356-A1168355 sorozatszámú és sorszámú

 

  • Összesen 6.500.000.000.-Ft névértékű - részvények bevonásával történik.

 

Az alaptőke leszállítása következtében a Társaság jegyzett alaptőkéje:5.183.550.000.-Ft azaz Ötmilliárd-száznyolcvanhárommillió-ötszázezer forint, mely 518.355 db részvényből áll, melyből minden részvény névre szóló, egyenként 10.000.-Ft névértékű törzsrészvény.

A Társaság Igazgatósága felhívja a hitelezőket, hogy az elrendelt alaptőke-leszállítás a Gt. 245.§(1)-(2) bek. valamint a Ptk. 3:311.§(1) bek. rendelkezései alapján is kötelező tőkeleszállítás, ezért sem a Gt. 273§(1) sem a Ptk. 3:313§(1) d.) rendelkezései szerint nem támaszthatnak biztosíték iránt igényt.

A fenti döntést követően azonos napon 2/2015 ( 03.26.) szám alatt, meghozott határozatával elrendelte az Alapító az Alapító okirat tőkeleszállítás miatt szükséges módosítását, és ennek hatályától kezdődően a 3/2015 (03.26.) szám alatt meghozott határozatával elrendelte a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

« Vissza