TONDACH® természetesen szép és hosszú élettartamú tetők!

6 / 2011. (május 25.) sz. Részvényesi határozat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 08-10-001776 szám alatt, TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. cégnéven cégjegyzékbe bejegyzett egyszemélyes részvénytársaság /továbbiakban mint "Társaság"/ Igazgatósága a 2006. évi IV. tv. 256. § (2) bekezdés, valamint a 2006. évi V. tv. 21/A § alapján és a  7/2011. (05.25.) sz. részvényesi határozat szerint a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott honlapján ezúton közzéteszi az alábbi hirdetményt.

A Társaság Részvényese 2011. május 25. napján az alábbi közzétételt igénylő részvényesi határozatokat hozta.

 

6 / 2011. (május 25.) sz. Részvényesi határozat

elrendeli a Társaság alaptőkéjének a felemelését az alábbi feltétekkel:

  • Az alaptőke-emelés összege: 2.700.000.000 Ft azaz kétmilliárd-hétszázmillió forint.
  • Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala Társasággal szembeni követelésről lemondás ellenében.
  • A kibocsátandó új részvények – a már kibocsátott részvényekkel is - azonos névértékű névre szóló törzs- részvények, amelyek az azonos részvénysorozat részeként azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.
  • Kibocsátandó törzsrészvények:2 db  100.000 darabos, darabonként 10.000 Ft névértékű, 1.000.000.000 Ft azaz egymilliárd forint összevont névértékű (a korábban kibocsátott részvények  sorozat és sorszámát folytatólagosan követve) A548356 A648355 és A648356 A748355 sorozatszám és sorszámú;1 db 70.000 darabos, darabonként 10.000 Ft névértékű, 700.000.000 Ft azaz hétszázmillió forint összevont névértékű (a  korábban kibocsátott részvények  sorozat és sorszámát folytatólagosan követve) A748356 A818355 sorozatszám és sorszámú részvények.
  • A kibocsátandó részvények előállításának módja: az „Értékpapírok előállításáról és forgalomba hozatalától" szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően nyomdai úton előállított részvények.
  • A kibocsátandó részvények névértéke, mellyel a kibocsátási érték megegyezik: 10.000,-Ft/db (azaz darabonként tízezer forint).
  • A részvények névértéke (és egyben kibocsátási értéke) befizetésének feltétele és módja: alaptőke-emelés során kibocsátott részvények ellenértékeként a Társaságnak már nyújtott 2.633.600.000 Ft összegű kölcsön és a Társasággal szemben fennálló 66.400.000 Ft szállítói követelése beszámításáról tett rendelkező nyilatkozat - legkésőbb az alaptőke-emelésről hozott döntéstől számított 30 napon belül.
  • A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: a határozattal egyidejűleg.
« Vissza