TONDACH® természetesen szép és hosszú élettartamú tetők!

6 / 2012. (május 29.) sz. Részvényesi határozat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 08-10-001776 szám alatt, TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. cégnéven cégjegyzékbe bejegyzett egyszemélyes részvénytársaság /továbbiakban mint "Társaság"/ Igazgatósága a 2006. évi IV. tv. 256. § (2) bekezdés, valamint a 2006. évi V. tv. 21/A § alapján és a 6/2012. (05.29.) sz. részvényesi határozat szerint a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott honlapján ezúton közzéteszi az alábbi hirdetményt.

A Társaság Részvényese 2012. május 29. napján az alábbi közzétételt igénylő részvényesi határozatokat hozta.

 

6 / 2012. (május 29.) sz. Részvényesi határozat

elrendeli a Társaság alaptőkéjének a felemelését az alábbi feltétekkel:

- Az alaptőke-emelés összege: 3.500.000.000,- Ft azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint.

- Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala Társasággal szembeni követelésről lemondás  ellenében.

- A kibocsátandó új részvények – a már kibocsátott részvényekkel is - azonos névértékű névre szóló törzs- részvények, amelyek az azonos részvénysorozat részeként azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.

- Kibocsátandó törzsrészvények: 3 db  100.000 darabos, darabonként 10.000 Ft névértékű, 1.000.000.000 Ft azaz Egymilliárd forint összevont névértékű – a  korábban kibocsátott részvények  sorozat és sorszámát folytatólagosan követve – A818356-A918355, A918356-A1018355 és A1018356-A1118355 sorozatszám és sorszámú, 1 db  50.000 darabos, darabonként 10.000 Ft névértékű, 500.000.000 Ft azaz Ötszázmillió forint összevont névértékű – a korábban kibocsátott részvények  sorozat és sorszámát folytatólagosan követve – A1118356-A1168355 sorozatszám és sorszámú részvények

- A kibocsátandó részvények előállításának módja: az „Értékpapírok előállításáról és forgalomba hozatalától” szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően nyomdai úton előállított részvények.

- A kibocsátandó részvények névértéke, mellyel a kibocsátási érték megegyezik: 10.000,-Ft/db (azaz darabonként tízezer forint).

- A részvények névértéke (és egyben kibocsátási értéke) befizetésének feltétele és módja: alaptőke-emelés során kibocsájtott részvények ellenértékeként a Társaságnak 2012. május 9-én banki átutalással már nyújtott  3.489.879.000,- Ft összegű tőkeelőleg és a Társasággal szemben fennálló 10.121.000,- Ft szállítói követelése beszámításáról tett rendelkező nyilatkozat - legkésőbb az alaptőke-emelésről hozott döntéstől számított 30 napon belül.

- A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: határozattal egyidejűleg.

« Vissza