TONDACH® természetesen szép és hosszú élettartamú tetők!

9 / 2009. (április 23.) sz. Részvényesi határozat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 08-10-001776 szám alatt, TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. cégnéven cégjegyzékbe bejegyzett egyszemélyes részvénytársaság /továbbiakban mint "Társaság"/ Igazgatósága a 2006. évi IV.tv. 256.§(2)bekezdés, valamint a 2006. évi V.tv. 21/A§ alapján és a 10/2009. (04.23.) sz. részvényesi határozat szerint a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott honlapján ezúton közzéteszi az alábbi hirdetményt.

A Társaság Részvényese 2009. április 23. napján az alábbi közzétételt igénylő részvényesi határozatokat hozta.

9 / 2009. (04.23.) sz. részvényesi határozat

elrendeli a Társaság alaptőkéjének a felemelését az alábbi feltétekkel:

  • Az alaptőke-emelés összege: 4.300.000.000.-Ft azaz Négymilliárd-háromszázmillió forint.
  • Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbefizetés ellenében.
  • A kibocsátandó új részvények – a már kibocsátott részvényekkel is - azonos névértékű, névre szóló törzsrészvények, amelyek az azonos részvénysorozat részeként azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg.
  • Kibocsátandó törzsrészvények: 4 db 100.000 darabos, darabonként 10.000 Ft névértékű, 1.000.000.000 Ft azaz egymilliárd forint összevont névértékű – a korábban kibocsátott részvények sorozat és sorszámát folytatólagosan követve A118356 – A518355 sorozatszám és sorszámú, 1 db 30.000 darabos, darabonként 10.000 Ft névértékű, 300.000.000 Ft azaz háromszáz-millió forint összevont névértékű – a korábban kibocsátott részvények sorozat és sorszámát folytatólagosan követve A518356 – A548355 sorozatszám és sorszámú részvények.
  • A kibocsátandó részvények előállításának módja: az „Értékpapírok előállításáról és forgalomba hozatalától" szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően nyomdai úton előállított részvények.
  • A kibocsátandó részvények névértéke, mellyel a kibocsátási érték megegyezik: 10.000,-Ft/db (azaz darabonként tízezer forint).
  • A részvények névértéke (és egyben kibocsátási értéke) befizetésének feltétele és módja: pénzátutalás a Társaság bankszámlájára - alaptőke emelés során kibocsájtott részvények ellenértéke rendelkezéssel - legkésőbb az alaptőke emelésről hozott döntéstől számított 30 napon belül.
  • A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: jelen gyűlésen Részvényes képviselője az elhatározott alaptőke emelés során kibocsátott részvények ellenértékének szolgáltatására és e részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett egyidejűen.

10 / 2009. (04.23.) sz. részvényesi határozat

Részvényes feljogosítja az AT-8443 Gleinstätten, Graschach 38. székhelyű, FN 46684 cégjegyzékszámú TONDACH Gleinstätten AG-t - képviseletében Franz Olbrich - az alaptőke emelés során kibocsátott valamennyi részvény átvételére, tekintettel az alaptőke felemelése során kibocsátott részvények ellenértékének szolgáltatására és a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára.

Az alaptőke emelés során kibocsátott részvényeknek az egyetlen Részvényes által történő megszerzése folytán az egyszemélyes részvénytársaságon belül az alaptőke emelés eredményeként sem változik a befolyás mértéke (Ptk. 85/B. §)

Kötelezi az Igazgatóságot, hogy az alaptőke emelést elhatározó részvényesi határozatot az igazgatóság a határozat meghozatalától számított harminc napon belül tegye közzé a vonatkozó előírások megtartásával.

« Vissza